LapSim har en veldokumenteret effekt på indlæringskurven for laparoskopisk kirurgi.


LapSim Kørekort
Få det før din kollega